Державна прикордонна служба України

6-13 жовтня 2013 року Голова Колегії Юрій Лавренюк взяв участь у роботі восьмої щорічної молодіжної школи «Молодь проти корупції», яка проходила у Івано-Франківську. Організаторами якої є Місія Європейського союзу по прикордонній допомозі Молдові та Україні (EUBAM), Національний центр по боротьбі із корупцією Республіки Молдови, Державна прикордонна служба України.
 
У 2009 році, у співпраці з Державною прикордонною службою України, Колегією був розроблений практичний посібник «Правила поведінки персоналу Державної прикордонної служби України з метою запобігання корупції» для покращення ефективності антикорупційної складової системи роботи з персоналом, підвищення рівня його особистої відповідальності та службової дисципліни.

Також, введено в дію розроблений Колегією спільно з УВБ ДПС Кодекс доброчесної поведінки персоналу, який окреслює загальні правила доброчесної поведінки особового складу та визначає морально-етичні принципи професійної діяльності. Вимоги Кодексу постійно контролюються Колегією.

ВСК БКОЗ ведеться постійний контроль за виконанням положень Кодексів професійної етики працівників Державної прикордонної служби України. З цією метою, Колегією направлено відповідні запити до зазначених служб, а відповіді проаналізовані та враховані в подальшій діяльності Колегії.