Членство

З метою більш ефективної роботи Всеукраїнської Спеціальної Колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю та недопущення будь-яких протиправних дій з числа членів та співробітників, Правлінням ВСК БКОЗ були розроблені  Методичні рекомендації щодо вимог до кандидатів на отримання членства у Всеукраїнської громадської організації „Всеукраїнська Спеціальна Колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю" і оформлення їх особових справ.

 

Витяг

Дані методичні рекомендації розроблені з метою визначення кандидатів, які б максимально відповідали необхідним вимогам щодо членства у Всеукраїнській громадській організації „Всеукраїнська Спеціальна Колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю", що в свою чергу, дозволить запобігти можливих випадків порушень статутних завдань, цілей та обов'язків майбутніми членами Колегії, а також перевірити їх суспільну значимість.

Членами Колегії можуть бути офіцери, що пройшли або проходять службу в правоохоронних органах України, органах спеціального призначення та Збройних силах України. Крім того, в члени Колегії можуть бути прийняті цивільні особи, які внесли вагомий внесок в розвиток Колегії, у зміцнення державної безпеки, боротьбу з корупцією та організованою злочинністю. Вони повинні поділяти мету та завдання Колегії, добровільно вступати в члени, брати участь у діяльності організації, проявляючи при цьому розумну ініціативу та наполегливість. Перевага щодо вступу в члени Колегії надається колишнім та діючим працівникам оперативних підрозділів правоохоронних органів та підрозділів спеціального призначення.

Будучи членом Всеукраїнської громадської організації „Всеукраїнська Спеціальна Колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю" громадяни повинні постійно і своєчасно сплачувати щомісячні членські внески.