Регіональні програми

Регіональні програми запобігання та протидії корупції готуються відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», № 3206-VI від 7 квітня 2011 р.; Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України №1001/2011 від 21 жовтня 2011 року; Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 1240 від 28 листопада 2011 р.; Плану заходів з впровадження Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд", затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 514-р від 18 липня 2012 р., а, також, основних принципів розроблення цільових програм, зазначених у Законі України «Про державні цільові програми».

Згідно Плану заходів з провадження в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 514-р були встановлені конкретні терміни для розробки цих програм. Так, серед заходів які необхідно виконати до грудня 2012 року визначено «16. Розроблення за участю громадськості регіональних програм запобігання і протидії корупції з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду». Відповідальними за виконання є Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

З метою незалежного моніторингу виконання цієї важливої ініціативи та керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації», Всеукраїнською Спеціальною Колегією з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю у період з травня по червень2013 року було направлено запити щодо стану розробки і прийняття регіональних програм запобігання та протидії корупції до голів обласних державних адміністрацій та голів Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Інформація надана Радою Міністрів АР Крим, обласними(міськими) державними адміністраціями станом на 06 липня 2013 року була зведена у підсумкову таблицю та детально проаналізована.

Загальна аналітична довідка з висновками щодо стану розробки і прийняття регіональних програм запобігання та протидії корупції в Україні була надана за вимогою на розгляд у Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, Адміністрацію Президента Україні та у Раду національної безпеки та оборони України для опрацювання та вжиття відповідних заходів.

Аналітичні дані станом на 1 листопада 2013 року:

Результати аналізу стану розробки та прийняття Регіональних програм запобігання та протидії корупції

Аналітична довідка про стан розробки і прийняття регіональних програм запобігання та протидії корупції

 

 Методичні рекомендації щодо порядку розроблення Регіональних програм запобігання та протидії корупції