Антикорупційний тренінг-центр

Рішення про створення Тренінг-центру було прийнято під час засідання круглого столу у Комітеті Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, в якому брали участь представники Служби безпеки України, Державної податкової адміністрації, Державної прикордонної служби, Апарату РНБО, Головного управління Військової служби правопорядку Збройних сил України, Національної Академії державного управління при Президентові України, Національної Академії Служби безпеки України, Департаменту ДАІ та ГУБОЗ Міністерства внутрішніх справ. Розроблений Управлінням Колегії з питань міжнародних відносин, Тренінг-центр покликаний посилити роль України в міжнародному процесі запобігання та протидії корупції, розвинути партнерські зв'язки з представництвом Європейського Союзу в Україні, представництвом Європейської Комісії в Україні, посольствами країн-членів ЄС в Україні, урядовими і неурядовими організаціями країн "Східного партнерства" (Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови, Республіки Білорусь), а також Російської Федерації, Казахстану та іншими країнами СНД.

Основним завданням Тренінг-центру є вивчення міжнародного досвіду в сфері боротьби з корупцією, організація в Україні конференцій, семінарів, круглих столів на дану тематику, а також участь України в подібних заходах закордоном. В перспективі це робота над створенням інституту антикорупційної політики, з метою проведення досліджень в даній сфері та практичного впровадження теоретичних досліджень через Тренінг-центр.

Для реалізації цієї діяльності Колегією були налагоджені контакти з Фондом Сороса в Україні, Фондом Фрідріха Науманна, представниками Світового Банку в Україні, встановлені контакти з Офісом Ради Європи в Україні, представництвом Європейської Комісії в Україні та EUBAM, посольством Сполучених Штатів Америки в Україні.

Заняття в рамках діяльності Тренінг-центру проходитимуть на базі Національної академії державного управління при Президентові України, з керівництвом якої 30.08.2010 року підписано договір про співпрацю з питань навчання. Серед слухачів можна буде побачити фахівців урядових відомств, публічних службовців, посадових осіб, які виконують функції запобігання та протидії корупції; студентів ВНЗ, курсантів військових училищ та учбових закладів в системі правоохоронних та спеціальних органів; профільних фахівців урядових відомств країн "Східного партнерства" інших країн СНД; вітчизняних та закордонних представників неурядових організацій антикорупційного спрямування.

За погодженням з Київською міської державною адміністрацією фахівцями Колегії було підготовлено навчальний факультативний курс "Боротьба з корупцією - справа кожного" для школярів.

9 грудня 2013 року у приміщені Інституту післядипломної освіти ім. Б.Грінченка пройшов навчальний семінар для вчителів шкіл, ліцеїв та гімназій міста Києва. Мета заходу – розповісти освітянам про доцільність проведення антикорупційних тренінгів для учнів старших класів та основні методики їх викладання.

14 грудня 2012 року цей курс був вперше проведений у одному з київських ліцеїв.

З навчального року 2013-2014рр. даний курс буде запроваджено у школах міста Києва на постійній основі як щорічний навчальний тренінговий курс, який буде проводитися у рамках тижня права в Україні.

Також було розроблено лекцію-дискус "Скажи корупції - НІ!" для студентів, які вчаться за напрямком "правознавство". Пілотну лекцію було успішно проведено в Київському міжнародному університеті. В подальшому Колегія має намір проводити цей курс на постійній основі.

 

 

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА САМООЦІНКИ  

Удосконалення системи державного управління в Україні вимагає низки системних заходів у напрямі належної підготовки та відбору кадрів для проходження державної служби.

На порядку денному одним з найактуальніших питань є підвищення кваліфікації осіб уповноважених на виконання функцій держави з питань запобігання і протидії корупції, та з питань професійної етики. Попри формальне прийняття низки відомчих регуляторних актів з цих питань, практика показує, що стан справ з професійною підготовкою та перевіркою знань щодо запобігання і протидії корупції та професійної етики в Україні є незадовільним.

Вивчивши передовий міжнародний досвід країн Євросоюзу та США Всеукраїнська Спеціальна Колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю (надалі – Колегія) 2012 року виступила з ініціативою про запровадження в Україні уніфікованої єдиної Електронної системи оцінки (ЕСО). Ця система представляє собою інноваційний підхід до системи підвищення кваліфікації державних службовців та перевірки рівня їх компетентності. З цією метою Колегія запровадила низку обговорень та ініціювала внесення відповідних доповнень до Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки. 15 січня 2014 року Кабінет Міністрів України Постановою №19 ухвалив зміни до Програми, додавши, з поміж інших, до розділу 3 пункт 10 «Розроблення та затвердження за участю громадськості концептуальних засад електронної системи оцінювання знань положень антикорупційного законодавства державними службовцями».

За структурою ЕСО складається з:
• тренінгового (навчального) курсу;
• питань для самостійної перевірки знань;
• тестових завдань для оцінки рівня компетентності службовця.

Така структура дозволить одержати необхідні базові знання про основні засади запобігання та протидії корупційним правопорушенням (включно зі знаннями щодо нормативно-правової бази), здобути практичні навички щодо застосування набутих знань відповідно до напряму своєї службової діяльності. Працівники зможуть орієнтуватися в основних проблемах запобігання та протидії корупції, а також отримують знання куди і в якій формі звертатися у випадку виникнення ризику корупційних діянь в їх підрозділі. Колегія розробила базовий курс, який при запровадженні системи в практику буде адаптований під відповідні сектори.

Крім того, завдяки запропонованій структурі ЕСО (зокрема тестовому формату перевірки знань по закінченню вивченого курсу), уповноважені центральні органи влади, керівники відповідних підрозділів отримають змогу одержання об'єктивної інформації щодо рівня знань співробітників із зазначених питань та здійснювати ефективний моніторинг усіх структурних підрозділів в он-лайн режимі.

Завдяки цьому можна буде не тільки визначати потреби подальшого навчання, але й виявляти конкретні місця чи ризики виникнення потенційного осередку корупційного правопорушення.

Варто окремо зауважити, що запровадження такої системи призведе в довгостроковій перспективі до значної економії бюджетних коштів, які зараз витрачаються на неефективне читання лекцій відомчими навчальними закладами, центрами перепідготовки тощо.

У випадку, якщо результати тестувань буде вирішено використовувати при прийняття на роботу, чи при просуванні по службі, це сприятиме більш кваліфікованому якісному підбору кадрів, а як наслідок – становленню в Україні прозорої і доброчесної державної служби відповідно до кращих європейських стандартів.

ЕСО може бути адаптована під будь-яку сферу діяльності, включаючи сектор національної безпеки та оборони.