Про колегію

Всеукраїнська Спеціальна Колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю (Колегія) – неурядова антикорупційна всеукраїнська організація.

Мета роботи Колегії - об'єднання зусиль держави та громадян на запобігання та протидію корупції та організованій злочинності, забезпечення ефективних механізмів співпраці з правоохоронними і державними органами, відповідальними за подолання цього соціального лиха та сприяння формуванню демократичної правової держави.

Колегія має структурні місцеві представництва, які повноцінно функціонують у 17 областях України, в АР Крим, містах Києві та Севастополі, а також 5 закордонних представництв, які розташовані у Федеративній республіці Німеччина - м. Целле, республіці Чорногорія - м. Будва, Російській Федерації – м. Москва, у Ізраїлі – м. Бат та у Румунії – м. Сучава.

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕГІЇ


1. Сприяння у реалізації державної політики із запобігання та протидії корупції та інформаційно-аналітичної роботи:

 • Моніторинг виконання антикорупційних програм державного та місцевого рівнів.
 • Розробка та впровадження регіональних програм запобігання та протидії корупції.
 • Проведення антикорупційних досліджень.
 • Науково-методичне забезпечення діяльності правоохоронних органів, спрямованої на протидію корупції.
 • Постійна робота у напрямку виявлення корупційних діянь.
 • Постійна інформаційно-аналітична робота у напрямку моніторингу декларацій високопосадовців.
 • Узагальнення та аналіз антикорупційних заходів, здійсненних спеціально уповноваженими суб'єктами по запобіганню та протидії корупції.
 • Підготовка інформувань та аналітичних матеріалів щодо виявлених схем та подій у сфері антикорупційної діяльності.

2. Удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази:

 • Аналіз законодавства та підготовка проектів законів.
 • Моніторинг застосування антикорупційного законодавства.
 • Проведення громадської антикорупційної експертизи.

3. Підвищення кваліфікації державних службовців:

 • Навчальні програми і тренінги по запобіганню корупції.
 • Методичні рекомендації з питань антикорупційної діяльності.
 • Он-лайн курси за антикорупційною тематикою.

4. Підвищення рівня обізнаності громадян:

 • Факультативні антикорупційні курси для школярів та студентів.
 • Популярні матеріали з антикорупційної тематики.

5. Надання безоплатної первинної правової допомоги, робота зі зверненнями громадян:

 • Надання первинної безоплатної правової допомоги всім верствам населення.
 • Безоплатний правовий супровід щодо виявлених випадків корупційних діянь.

6. Міжнародна діяльність:

 • Адаптація та передача кращого міжнародного досвіду представникам органів державної влади, правоохоронних органів та громадськості.
 • Підтримка міжнародних мереж організацій та органів, які діють на території України та займаються запобіганням та протидією корупції.
 • Проведення реформ правоохоронних органів та сектору національної безпеки та оборони України із застосуванням кращого міжнародного досвіду.